ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

AKPA ALÜMİNYUM,

AKPA Alüminyum, profil ve kompozit panel ürünlerinin tasarımından, üretimine ve müşteriye teslimatına kadar uzanan süreçlerde, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ilkelerini benimseyerek sürdürülebilirlik, toplumsal sorumluluk, enerji verimliliği ve yüksek kalite standartlarını taahhütleri eder;
• Ulusal ve uluslararası standartlara sıkıca bağlı kalarak, ürün ve hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırır. Müşteri istek ve beklentilerini tam anlamıyla karşılar, müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutar.
• Çalışanların sağlık ve güvenliğini temel bir öncelik olarak kabul eder. Çevresel riskleri kontrol altına alır, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri azaltır. Güvensiz durumları ve hareketleri risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit eder ve ortadan kaldırır.
• Çevre duyarlılığını temel bir öncelik olarak benimser. Atıkları kaynağında azaltır ve proses sonucu oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkları uygun şekilde değerlendirir.
• Sürekli iyileşme anlayışını teşvik eder. Enerji performansını ve Enerji Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirir. Enerji performansını etkileyen faktörler göz önüne alınarak enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini destekleyerek iş süreçlerini optimize eder, verimliliği artırır ve iş mükemmelliğini hedefler. Gerçekleşen kazaların tekrarını önlemek için sürekli iyileştirmeler yapar. Sürekli gelişim için ölçülebilir hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşır.
• Yönetim ve çalışanlarıyla işbirliği içinde çalışarak, yurt içinde ve yurt dışında tanınan, güçlü, istikrarlı ve aranılan bir firma olmayı hedefler. Tüm çalışanları çevre ve iş sağlığı, güvenliği konularında bilinçlendirir ve aktif katılımlarını sağlar. Çevre ve iş sağlığı, güvenliği ile ilgili tüm yasal gerekliliklere uyar.
• Amaçların ve enerji hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sunar. Amaçların ve enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlar. Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir yasal şartları ve diğer şartları karşılar.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI