ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

AKPA ALÜMİNYUM,

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi faaliyetleri ile alüminyum profil ve kompozit panel üretiminde,

*Ulusal ve uluslararası standartlara bağlı kalarak,

* Müşteri istek ve beklentilerini tam anlamıyla karşılayan,

* Sürekli iyileşme anlayışıyla tüm yenilikleri bünyesinde barındıran,

* Yönetim ve çalışanlarıyla el ele verip yurt içinde ve yurt dışında kaliteli üretim anlayışıyla güçlü, istikrarlı ve aranılan bir firma hüviyetine sahip olmayı,

ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi faaliyetleri ile ürünlerinin tasarımından, üretimine ve müşteriye teslimatına kadar geçen sürede, çalışanların sağlık ve güvenliği ile çevre duyarlılığını temel öncelik olarak benimser. Kuruluşumuz çevresel riskleri kontrol altına almak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri azaltmak için;

*Çevre ve çalışanlar üzerindeki olumsuz etkileri belirleyip minimize etmeyi,

*Çevre ve iş sağlığı, güvenliği kapsamında çevre kirliliği, iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek güvensiz durum/hareketleri, bir risk değerlendirmesi hazırlayarak önceden tespit edip ortadan kaldırmayı,

*Atıkları kaynağında azaltıp, proses sonucu oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların uygun şekilde değerlendirilmesini sağlamayı,

*Gerçekleşen kazaların tekrarını önlemek için sürekli iyileştirmeler yapmayı,

*Tüm çalışanları çevre ve iş sağlığı, güvenliği konularında bilinçlendirip aktif şekilde katılımlarını sağlamayı,

*Sürekli gelişim için ölçülebilir hedefler planlayarak bu hedeflere ulaşmayı,

*Çevre ve iş sağlığı, güvenliği ile ilgili tüm yasal şartlara uymayı taahhüt etmektedir.

                                                                                                                                     01.12.2019

GENEL MÜDÜR

EEK.EK.X    REV : 01/01.12.2019