WS22 Denizlik Sistem

• İstenilen RAL renklerde boyanabilme imkanı. • It can be painted in desired RAL colors.

• Profil genişlikleri 75 mm – 340 mm’e kadar seçenek imkanı. • Profile width options up to 75 mm – 340 mm.

• Profil et kalınlıkları 1,4 mm – 2,5 mm aralığındadır. • Profile wall thicknesses are in the range of 1.4 mm – 2.5 mm.

• Profil boylarında 4000 mm – 7000 mm uzunluğunda alabilme imkanı. • Profile lengths can be 4000 mm – 7000 mm.

• Öne doğru verilen eğimle denizliklerden suyun dışarı akması sağlanır. • It ensures the water flows out of the window sills with the inclination given to the front.

• Isı yalıtımını ve yoğuşmayı önlemek için olanak sağlar. • It provides an opportunity to prevent heat insulation and condensation

• Dışarıda ve içeride suyun duvar içine sızmasını önlemek amacıyla takılır. • It is attached to prevent water leaking into the wall from inside and outside.