• Sürekli hizmet etmek.
  • Yenilikçi olmak.
  • Yüksek özgüven ve sağlam takım ruhunun var olduğu çalışma koşullarını sağlamak.
  •  İnsana, çevreye duyarlı olmak.
  •  Estetik ve etik kurallardan ödün vermemek.
  •  Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi stratejik iş ve çözüm ortağı olarak görmek ve sürekli birlikte gelişmek.
  • Bilgi Güvenliği ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetilmesi,
  • Bilgi Güvenliği farkındalığının arttırılması,
  • İlgili taraflarla kuruluş güvenilirliğinin güçlendirilmesi,
  • Bilgi Güvenliği sisteminin uygulanabilir ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile; tüm yasal ve diğer zorunluluklarla uyum içerisinde kuruluşumuzdaki ilgili varlıkları etkin kullanarak, Bilgi Güvenliği Yönetim
  • Sistemi dahilinde sağlayacağını taahhüt ederiz.