Kişisel Verilerin Korunması

İşbu e-mail içeriğinde bulunan veya tarafınızca mail atılması suretiyle elde edilen kişisel veriler ile ilgili veri sorumlusu Akpa Alüminyum Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (Kısaca “AKPA ALÜMİNYUM SAN. Ve TİC. A.Ş.”) firmasıdır. Bu kişisel veriler, AKPA ALÜMİNYUM SAN. Ve TİC. A.Ş. sorumluluğunda olup, yalnızca firmanın ticari ilişkisi veya tarafınızla iletişime geçilen diğer amaçlar doğrultusunda bağlantılı olarak firma çalışanları veya yetkilileri ile iletişime geçilmesi, ticari bilgi ve belgelerin AKPA ALÜMİNYUM SAN. Ve TİC. A.Ş. firmasının ticari amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılması amacıyla işlenebilir ve aktarılabilir.

Belirtilen amaçlar dışındaki her türlü kullanım hukuka aykırıdır. Bu e-maile cevap vererek göndereceğiniz e-mailler bünyesinde bulunan kişisel veriler outlook sistemi üzerinden toplanmakta olup, 6698 sayılı kanunun 5/2-c veya 5/2-f maddelerindeki hukuki sebepler kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olma ve meşru menfaatler kapsamında işlenmektedir.

AKPA ALÜMİNYUM SAN. Ve TİC. A.Ş.’ ne tarafınızca gönderilen kişisel verilerin mevzuata uygun olarak elde edildiği ve bu kişisel verileri ile ilgili gerekli teknik ve idari tedbirlerin tarafınızca alındığı kabul edilmektedir. Bu şekilde elde edilen veriler AKPA ALÜMİNYUM SAN. Ve TİC. A.Ş.’nin iş ortakları, tedarikçileri, müşterilerine  taraflar arasındaki ilişkinin amacına ve 6698 sayılı kanunun 8. maddesine uygun olarak aktarılabilir. Mailleşme yoluyla veri sorumlusu AKPA ALÜMİNYUM SAN. Ve TİC. A.Ş.’ne iletilen kişisel verileriniz ile ilgili 6698 sayılı kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanabilirsiniz. Konu hakkındaki detaylı bilgileri “www.akpaas.com.tr” adresindeki kişisel veri koruma politikamızda bulabilirsiniz.